ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ Επιστροφή

Χρέη Προέδρου στο ΕΚΑΒ, και μέχρι τον ορισμό νέου, ασκεί ο Αντιπρόεδρος Μιλτιάδης ΜυλωνάςΔημοσίευση:16-09-2018

Χρέη Προέδρου στο ΕΚΑΒ, και μέχρι τον ορισμό νέου, ασκεί ο Αντιπρόεδρος Μιλτιάδης Μυλωνάς

EKABNews

13/9/2018

 

Με την Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/oικ.67149 απόφαση ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας τροποποιεί απόφαση του 1993 με την οποία περιγράφονται οι αρμοδιότητες του ΔΣ του ΕΚΑΒ. Χρέη πρόεδρου, και μέχρι τον ορισμό νέου, ασκεί από σήμερα ο νυν Αντιπρόεδρος Μιλτιάδης Μυλωνάς.

Ο κος Πολάκης είχε προαναγγείλει την απόφαση αμέσως μετά την παραίτηση του κου Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου

 

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/oικ.67149 (2)

 

Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125). (Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»)

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:…………………….

αποφασίζουμε:

 

Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»

 

Κατά τα λοιπά το ως άνω άρθρο, παραμένει ως έχει.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

Το EKABNews εύχεται καλή επιτυχία στον κο Μιλτιάδη Μυλωνά

 

Δείτε στο EKABNews

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΑΒ Μ. Μυλωνάς: Συνεχίζουμε ...., 31/8/2018

 

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΑΒ κος Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος, 29/82018

 

Πηγή: ekabnews.grΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.