ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΑΒ Επιστροφή

Σχεδιασμός οκτάωρου σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων και μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή σε Μαζικές Απώλειες ΥγείαςΔημοσίευση:23-01-2020

Σχεδιασμός οκτάωρου σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων και μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή σε Μαζικές Απώλειες Υγείας

EKABNews

21/01/2020

 

Ο Φώτης Μπαξεβάνης είναι Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Αθήνας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή. 2.

Σχεδιασμός σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. με θέμα την εκτίμηση-αντιμετώπιση του τραυματία. 2.

Σχεδιασμός μικρο-διδασκαλίας με θέμα τη διαλογή θυμάτων σε Μαζικές Απώλειες

Υγείας. 6.

Συμπεράσματα 9.

Παραρτήματα 10.

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής θα εστιάσω στον σχεδιασμό ενός σεμιναρίου οκτώ ωρών, που αφορά νεο-διοριζόμενους εργαζόμενους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων. Το σεμινάριο θα έχει θέμα την εκτίμηση και αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή του τραυματία. Επιπλέον, στοχεύει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, δίνοντας αυτοπεποίθηση στους Διασώστες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αποτελείται από ένα θεωρητικό γνωστικό αντικείμενο, το οποίο καθορίζει το πρακτικό πλαίσιο που ακολουθεί, το οποίο εμπλουτίζεται με ερωτήσεις των εισηγητών, ώστε να αποφευχθεί η άγονη και κουραστική παράθεση γνώσης προς τον εκπαιδευόμενο.

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα αναφερθώ, μέσα από τον σχεδιασμό μιας μικρο-διδασκαλίας, σε μια ιδιαίτερη διδακτική ενότητα του σεμιναρίου, τη διαλογή θυμάτων σε Μαζικές Απώλειες Υγείας. Στόχος της είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η καταπολέμηση του άγχους των διασωστών που επιχειρούν σε ιδιαίτερες περιστάσεις, καθώς οι πόροι που διαθέτουν για την αντιμετώπιση βαρέως πασχόντων δεν επαρκούν για την φροντίδα όλων. Έτσι, πρέπει να αποφασίσουν με ποιες προτεραιότητες θα παρέχουν φροντίδα στους τραυματίες.

 

Προγραμματισμός σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. με θέμα την εκτίμηση-αντιμετώπιση του τραυματία.

Με την ευκαιρία της πρόσληψης είκοσι προνοσοκομειακών διασωστών, αποφοίτων αρχικής εκπαίδευσης ενηλίκων, με φορέα υλοποίησης το Ι.Ε.Κ./Ε.Κ.Α.Β., ο οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β. δημοσιοποιεί οκτάωρο σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων τους στο αντικείμενο της εκτίμησης και αντιμετώπισης του τραυματία σε προνοσοκομειακό περιβάλλον.

 

Ο σκοπός του σεμιναρίου, με δεδομένη τη μικρή του διάρκεια, είναι η επικαιροποίηση της γνώσης των νεο-προσληφθέντων διασωστών στις βασικές αρχές της εκτίμησης και αντιμετώπισης του τραυματία. Οι στόχοι του σεμιναρίου κινούνται στους άξονες των γνώσεων, των ικανοτήτων, των στάσεων συμπεριφορών. Ο στόχος στο επίπεδο γνώσεων, αφορά στη γνώση του αλγόριθμου εκτίμησης και αντιμετώπισης απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή (A-B-C-D-E), στις ενδείξεις ακινητοποίησης του  τραυματία και στις κατάλληλες αποφάσεις για την ορθή διακομιδή του περιστατικού στο καταλληλότερο και κοντινότερο υγειονομικό σχηματισμό. Στόχος στο επίπεδο ικανοτήτων, είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on) στην ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.), ώστε να περιοριστούν οι βλάβες που έχει υποστεί ο τραυματίας, κατά τη στιγμή της ενέργειας των βλαπτικών δυνάμεων στο σώμα. Τέλος, οι στόχοι αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, εστιάζουν στην υποχρέωση των Διασωστών να αποφεύγουν τον κίνδυνο την ώρα που επιχειρούν, να προσεγγίζουν τον τραυματία υποπτευόμενοι τραυματισμούς, με βάση τα ευρήματα της κινηματικής και να έχουν αυτοπεποίθηση εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες γνώσεις και τεχνικές.

 

Χαρακτηριστικό του σεμιναρίου, είναι η μη επιβάρυνση του με οποιοδήποτε κόστος από πλευράς εκπαιδευτών. Τη στιγμή που πραγματοποιούν εκπαίδευση στο πλαίσιο του φορέα εργασίας τους, οι εκπαιδευτές δεν λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή. Οι εγκαταστάσεις παρέχονται επίσης δωρεάν, καθώς βρίσκονται εντός του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. Περιλαμβάνουν ένα αμφιθέατρο διαλέξεων και συνεδριάσεων, χωρητικότητας 300 περίπου ατόμων, το οποίο θα φιλοξενήσει τις εισηγήσεις του σεμιναρίου, καθώς διαθέτει οθόνη προβολής, προβολέα διαφανειών και φορητό υπολογιστή. Στο ίδιο επίπεδο, υπάρχουν τέσσερις αίθουσες στις οποίες τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων θα ασχοληθούν με τις πρακτικές δεξιότητες του σεμιναρίου. Σε κάθε αίθουσα, δύο εκπαιδευτές θα επιβλέπουν τη σωστή εφαρμογή των δεξιοτήτων. Κάθε ομάδα θα μετακινείται διαδοχικά στη διπλανή αίθουσα, αλλάζοντας εκπαιδευτικό αντικείμενο.

 

Ο διαθέσιμος εκπαιδευτικός εξοπλισμός για τις ανάγκες του πρακτικού μέρους του σεμιναρίου περιλαμβάνει προπλάσματα αεραγωγού, βοηθήματα εξασφάλισης αεραγωγού (στοματοφαρυγγικούς-ρινοφαρυγγικούς-υπεργλωττιδικούς αεραγωγούς), αυτοδιατεινόμενους ασκούς (Bag-Valve-Mask, BVM), μάσκες προσώπου-τσέπης (pocket mask), σανίδες ακινητοποίησης, διαιρούμενα φορεία, στρώματα ακινητοποίησης πολυτραυματία κενού αέρος, κράνη μοτοσικλέτας, ιμάντες ακινητοποίησης, σετ ακινητοποίησης κεφαλής). Τα προπλάσματα-κούκλες βοηθούν στην προσομοίωση σεναρίων αντιμετώπισης τραυματία (Patient-Simulations). Η χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αντικατάσταση του εξοπλισμού προέρχεται κυρίως από δωρεές. Μόνο το 2018 χρησιμοποιήθηκε κονδύλι για την αγορά εκπαιδευτικού εξοπλισμού, το οποίο τα παρελθόντα έτη παρέμενε ανενεργό, με αποτέλεσμα να επιστρέφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

 

Διοικητικό προσωπικό του τμήματος εκπαίδευσης παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο σεμινάριο, με εκτυπώσεις προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού που διανέμεται στους εκπαιδευόμενους, καθώς και παρουσιολογίου που υπογράφεται από αυτούς. Καθώς η συνεχιζόμενη εκπαίδευση Διασωστών-Πληρωμάτων ασθενοφόρων δεν επιβαρύνει με κανένα τρόπο τους συμμετέχοντες, δεν παρέχει τροφοδοσία (catering) στη διάρκεια των διαλειμμάτων του σεμιναρίου. Τέλος, η κάλυψη εξόδων για την έκδοση εισιτηρίων μετακίνησης και διανυκτέρευσης των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαμένουν εκτός Αττικής, είναι στη διακριτική ευχέρεια των προϊσταμένων των κατά τόπους παραρτημάτων του Ε.Κ.Α.Β. στα οποία ανήκουν.

 

Η ομάδα-πληθυσμός του σεμιναρίου είναι νεο-προσληφθέντες απόφοιτοι του Ι.Ε.Κ./Ε.Κ.Α.Β., στο πλαίσιο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, όπως καθορίστηκε από τον οργανισμό του Ε.Κ.Α.Β., σε συνεργασία με το Γραφείο Κινήσεως Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Σκοπός είναι η επικαιροποίηση των γνώσεών τους, καθώς μεταξύ τους υπάρχουν Διασώστες απόφοιτοι εδώ και μια δεκαετία. Τόπος υλοποίησης του σεμιναρίου συνεχιζόμενης εκπαίδευσης είναι οι εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας. Λόγω του μικρού αριθμού των εκπαιδευομένων δεν υπάρχει ανάγκη καθορισμού κριτηρίων επιλογής (συμπλήρωση ερωτηματολογίου, συνέντευξη, first come first served). Τα ποιοτικά κριτήρια επιλογής των εκπαιδευομένων είναι διασφαλισμένα λόγω του κοινού γνωστικού υπόβαθρου που διαθέτουν.

 

Καθώς το Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ο χρόνος υλοποίησης του σεμιναρίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Ιδανικά, η ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι καθημερινή και ώρα πρωινή. Αυτό συμβαίνει, διότι είναι στατιστικά αυξημένες οι αιτήσεις των εργαζομένων για ρεπό τα Σαββατοκύριακα, καθώς επιθυμούν να καλύψουν τις κοινωνικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, τις καθημερινές είναι μεγαλύτερη η δυνατότητα υποστήριξης του στόλου των ασθενοφόρων των επειγόντων, από αυτόν των χρόνιων περιστατικών, κάτι που δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα στην πρωινή τους βάρδια και πρέπει να επανεκπαιδεύονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια. Τέλος, για το Ε.Κ.Α.Β., η δυνατότητα σχεδιασμού ενός σεμιναρίου με δια ζώσης και εξ αποστάσεως παρακολούθηση κρίνεται αδύνατη. Ο οργανισμός αδυνατεί να υποστηρίξει εκπαίδευση e-leanring, καταγράφοντας έλλειμα ψηφιακής ενσωμάτωσης.

 

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, η συμμετοχή των δύο φύλων καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο πρόσληψης, όπου κύριο ρόλο παίζει ο βαθμός απόκτησης της πιστοποίησης γνώσεων και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η πολυτεκνία. Έτσι, οι  συμμετέχοντες είναι αυτοί που έχουν πρόσφατα προσληφθεί στα πλαίσια των επιχειρησιακών αναγκών του οργανισμού και η θέση που κατέχουν σε αυτόν έχει συνάφεια με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.

 

Οι διδακτικές ενότητες, μαζί με τα χαρακτηριστικά τους, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

(πίνακας 1)

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

 

 

Πηγή: ekabnews.grΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.