Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΕΚΑΒ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Δημοσίευση:05-12-2017

               

       Αθήνα 4-12-2017

Αρ. πρωτ.: 717

 

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΑB  Κο Καρακατσιανόπουλο Κων/νο

 

                                             ΕΠΙΣΤΟΛΗ

                               

ΘΕΜΑ : Αιτήματα Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ

Κύριε πρόεδρε,

Σας καταθέτουμε τα αιτήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ προκειμένου να ενημερωθείτε για την συνάντηση που θα ακολουθήσει με το προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ.

 

Τροποποίηση οργανισμού

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επίκειται η τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ. Μέχρι σήμερα ως εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές. Το σχέδιο που υπάρχει να κατατεθεί για διαβούλευση με το σωματείο.

 

Ένταξη των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ

Συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπαλλήλων στο ΕΚΑΒ που υπηρετούν στα ΒΑΕ τα οποία προσδιορίζονται στην αρμόδια Υπουργική Απόφαση και είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα ΒΑΕ, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις.

Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και είναι αδύνατον να παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

 

Δαπάνη για την προμήθεια στολής έτους 2018

Ζητάμε την νομοθέτηση της δαπάνης και την κατάθεση σχετικής εισήγησης στο υπουργείο Υγείας για την χορήγηση της δαπάνης για την προμήθεια στολής για τα επόμενα έτη.

 

Δαπάνη για την προμήθεια στολής για τους νεοπροσληφθέντες Διασώστες/Πληρώματα Ασθενοφόρου

Από την κείμενη νοοθεσία προβλέπεται η καταβολή της δαπάνης για την προμήθεια στολής στους διασώστες/πληρώματα ασθενοφόρου για τα έτη 2016-2017. Η αποδέσμευση της δαπάνης πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να καταβληθεί εως τις 27/12/2017.

 

Ιατρείο ΕΚΑΒ

Στην Κ.Υ. λειτουργεί Ιατρείο. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι υποτυπώδεις. Είναι αναγκαία η αναβάθμιση του με την προμήθεια σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων με σκοπό κυρίως την πρόληψη αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών στους εργαζόμενους.  Απαραίτητη είναι κ η επέκταση του με παραχώρηση κατάλληλου χώρου στο ισόγειο της υπηρεσίας.

 

Λήξη σύμβασης με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας-Πρόσληψη για μόνιμο προσωπικό και στις δύο ειδικότητες καθώς και ψυχολόγου.

Στις 3/10/2017 έληξε η σύμβαση μεταξύ ΕΚΑΒ  και εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Κ.Υ. και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ.  Μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός.

 

Πρόσθεση ειδικού ασφαλίστρου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο των ασθενοφόρων

Διαπιστώθηκε ότι δεν καλύπτονται με το υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αποκλείονται ζημιές που προκλήθηκαν στο ασφαλισμένο όχημα όταν κινείται σε  οδούς ή τοποθεσίες, στις οποίες απαγορεύεται από τις κατά τόπους αρχές η κυκλοφορία, όπως αεροδρόμια, πεζόδρομους, στρατόπεδα κ.α.  εκτός αν καταβληθεί ειδικό ασφάλιστρο και εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό ασφάλισης.

 

Σύσταση γραφείου Απολύμανσης και πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

Σύσταση γραφείου απολύμανσης, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό και απολύμανση όλων των ασθενοφόρων και οχημάτων από ειδικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να προβλεφθεί η λειτουργία του γραφείου στον νέο οργανισμό.

 

Προσλήψεις βάση του Ν. 2643/98

Σε επόμενες προκηρύξεις πρόσληψης Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ με βάση κοινωνικά κριτήρια απαραίτητο προσόν πρόσληψης να αποτελεί το Δίπλωμα ή η βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας  «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Ζητάμε την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας και ανάλογη εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

 

Ενημέρωση για προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και μη πιστοποιημένων διασωστών (ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΑΕΜΥ Α.Ε)

 

Προκήρυξη-Προσλήψεις

Έκδοση νέας προκήρυξης για 200 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2018 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος. Κανένας Τομέας του ΕΚΑΒ να μην επανδρώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των 11 διασωστών.

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

Να μας γνωστοποιηθεί η κατανομή των 40 θέσεων στην υπό έκδοση προκήρυξη.

 

Μοριοδότηση Εσωτερικών Μετακινήσεων στο ΕΚΑΒ Αθήνας

Με την πρόταση σας (ΣΥΝ 31/09-10-2017 ΘΕΜΑ1) «Στελέχωση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων ΕΚΑΒ Αθήνας» θεσμοθετείτε την «Ανανέωση του προσωπικού των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με συγκεκριμένα κριτήρια και προσδιορισμένο χρόνο ανανέωσης – επαναξιολόγησης.». Προχωρήσατε δε και στον ορισμό επιτροπών.

Στην ανάκληση όμως των αποφάσεων σχετικά με μοριοδότηση κριτηρίων μετακινήσεων υπαλλήλων (ΣΥΝ 35/13-12-2017 ΘΕΜΑ 1), αναφέρατε, ότι:  «Η διοίκηση έχει κάθε διάθεση διαβούλευσης με τους εκπροσώπους όλων των εργαζομένων της υπηρεσίας για την θεσμοθέτηση στα κανονιστικά πλαίσια της υπηρεσίας και σύμφωνα με τη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενός συστήματος αξιολόγησης των εσωτερικών μετακινήσεων με διαφάνεια και αντικειμενικότητα», πράγμα το οποίο δεν έγινε.

 

Έκδοση νέας προκήρυξης για 200 Διασώστες-Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2018 προκειμένου να συνεχιστεί  η ανάπτυξη του ΕΚΑΒ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για να διασφαλιστεί ο εθνικός μας ρόλος. 

Ζητάμε την ενίσχυση με πιστοποιημένους διασώστες τόσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΕΚΑΒ αλλά και για την όσο τον δυνατόν καλύτερη κάλυψη της χώρας μας, την αντικατάσταση των αριθμητικών απωλειών του ΕΚΑΒ (συνταξιοδοτήσεις, θάνατοι, δυσίατα νοσήματα), την μείωση του συνεχώς αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων, την ικανοποίηση αιτήσεων μεταθέσεων από πολλές περιοχές που αν δεν προβλεφθεί θα παραμείνουν για πάντα ανικανοποίητες.

Κανένας Τομέας του ΕΚΑΒ να μην επανδρώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των 11 διασωστών.

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

 

Αύξηση ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Ιατρών του ΕΚΑΒ.

Η αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων από 60 σε 120 ημέρες είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι πραγματοποιούμενες μετακινήσεις δεν είναι προγραμματισμένες λόγω της φύσεως και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ήδη εξαιρείται από το ανώτατο όριο των 60 εκτός έδρας κατά έτος, το μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, αντιπρόεδρος κος Μ. Μυλωνάς με σχετική έγκριση κατά εντολή του υπουργού υγείας.

Ζητάμε την έκδοση ΚΥΑ με την αύξηση του ανωτάτου ορίου των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού από 60 σε 120. Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας.

 

Ενημέρωση για την ένταξη των Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και Οδηγών των Κέντρων Υγείας στο ΕΚΑΒ.

 

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων-Ταχύρυθμο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρων είναι αναγκαία ως προς την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους ασθενείς.

Ζητάμε την τροποποίηση του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» με νομοθέτηση Ταχύρυθμου ΙΕΚ ΕΚΑΒ ειδικότητα Διασώστης − Πλήρωμα ασθενοφόρου.  Η φοίτηση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ για τους ήδη υπαλλήλους του ΕΚΑΒ,  που υπηρετούν επί δύο συναπτά έτη,  να είναι δυο (2) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 600 διδακτικές ώρες ειδικότητας αντί πέντε (5) καθώς:

Α) έχουν παρακολουθήσει συγκεκριμένο αριθμό σεμιναρίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εξειδικευμένων σεμιναρίων BLS και PHTLS και  κάποιοι έχουν δίπλωμα ΠΕΚΠΑ .

Β)  διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα που αποτελεί αντικείμενο της επιχειρησιακής δράσης για την υλοποίηση του σκοπού του ΕΚΑΒ.

Ζητάμε σχετική θετική εισήγηση προς το υπουργείο Υγείας και υπουργείο Παιδείας

 

Κανονισμός Μεταθέσεων  και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος

Το Σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ έχει καταθέσει τόσο σε εσάς όσο και στον αρμόδιο για το ΕΚΑΒ Αν. υπουργό Υγείας (29/3/2016), σχέδιο κανονισμού μεταθέσεων προκειμένου να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες για την έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει υλοποιηθεί, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσει, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισονομία και ίση μεταχείριση των ενδιαφερομένων εργαζομένων καθώς εκκρεμούν σωρεία αιτημάτων μεταθέσεων.

Αντί αυτού, μέχρι σήμερα:

Α) Με απόφαση το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (ΣΥΝ 19/19-06-17 ΘΕΜΑ 107: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ) αποφάσισε την μοριοδότηση των κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη για τη µετάθεση των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ για τα οποία δεν υπάρχει προσδιορισµός της βαρύτητάς τους κατά τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 του ∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Στην συνέχεια το Υ.Σ. του ΕΚΑΒ γνωμοδότησε σύμφωνα με τα προτεινόμενη μοριοδότηση τις αιτήσεις μεταθέσεων έως και το 2016. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι θα ρυθµιστούν νοµοθετικά τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτηµάτων µετάθεσης των υπαλλήλων του ΕΚΑΒ.

Β) Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το σύνολο των επικείμενων μεταθέσεων από το ΕΚΑΒ Αθήνας

Γ) Συνεχίζονται οι μετακινήσεις ορισμένου χρόνου προς διάφορους τομείς του ΕΚΑΒ και οι συνεχείς ανανεώσεις αυτών χωρίς κριτήρια.

Ζητάμε την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος Κανονισμού Μεταθέσεων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ με βάση την πρόταση που έχουμε καταθέσει.

 

ΤΕΠ Νοσοκομείων

Επιτέλους να ισχύσει η κείμενη νομοθεσία για την ορθή λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων, έτσι ώστε να υπάρχει γρήγορη απεμπλοκή των ασθενοφόρων από την διαδικασία παράδοσης ασθενούς και να μειωθέι ο χρόνος άφιξης τους προς τους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.

 

Περιστατικά βίας (σωματικής και λεκτικής) στο προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Την Πέμπτη 31/11 σημειώθηκε ένα ακόμη περιστατικό άσκησης βίας, αυτή την φορά σε ιατρό του ΕΚΑΒ, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις, προπηλακισμούς και απειλές σε συναδέλφους (διασώστες και ιατρούς) του ΕΚΑΒ.

Είναι αδιανόητο να αποτελούμε θύματα απρόκλητων επιθέσεων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας, με άμεσο κίνδυνο της ζωής μας και της σωματικής μας ακεραιότητας. Απαιτούμε να ληφθούν τα αναγκαία άμεσα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας μας.

Να τεθεί εκ μέρους της διοίκησης το πλαίσιο για την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και να ενεργήσει κατά τον νόμο για το πρόσφατο περιστατικό.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Μαθιόπουλος Γεώργιος

   Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.