Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ, Δημοσίευση:28-02-2018

Αθήνα 28/2/2018

Αρ. πρωτ.: 064

 

 

ΠΡΟΣ:  Πρόεδρο Δ.Σ. ΕΚΑΒ

             Μέλη Δ.Σ. ΕΚΑΒ

 

 

ΘΕΜΑ: Παραμονή του Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΕΚΑΒ

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της χώρας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε πόλεις-πρωτεύουσες νομών, περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, που λειτουργούν ως αυτοδύναμα παραρτήματα. Κάθε παράρτημα έχει ως περιοχή ευθύνης του ορισμένη γεωγραφική περιφέρεια.

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ ο Τομέας ΕΚΑΒ Κορίνθου και κατ΄ επέκταση ο νομός Κορινθίας, αν και γεωγραφικά ανήκει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ-3η Περιφέρεια ΕΚΑΒ, διοικητικά για λόγους εύρυθμης λειτουργίας, ανήκε μέχρι προσφάτως στην ΚΕΝΥΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΕΚΑΒ (ΑΘΗΝΑ, 1η Περιφέρεια - Περιλαμβάνει τους νομούς Αττικής, Εύβοιας και Βοιωτίας).

Θεωρούμε ότι η απόφαση μεταφοράς του Τομέα Κορίνθου δεν έχει αξιολογήσει:

α) Το επίπεδο αναγκών του πληθυσμού

β) Το πλήθος και την συχνότητα των συμβάντων που η υπηρεσία καλείται να ανταποκριθεί σε γεωγραφικό επίπεδο

γ) την αυξητική κατανομή των συμβάντων σε εποχικό επίπεδο (καλοκαιρινοί μήνες και μήνες παραθέρισης

δ)  το γεωμορφολογικό τοπίο και την πολυπλοκότητα του αστικού και αγροτικού δικτύου

ε) την ελαχιστοποίηση του χρονου διακομιδής ενός περιστατικού σε κάποιο κεντρικό νοσοκομείο

στ) τις εναλλακτικές επιλογές δρομολόγησης ενός περιστατικού σε κάθε διαθέσιμη δομή δευτεροβάθμιας φροντίδας

η) την συσσωρευμένη εμπειρία των τοπικών διοικήσεων από την πολυετή γνώση των ιδιαιτεροτήτων του χώρου αναφοράς της.

 

Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου διασύνδεσης της Κορίνθου με την Αττική  έχει επιστρέψει παρά την μικρή αύξηση της χιλιομετρικής απόστασης την ασφαλέστερη και ταχύτερη διακομιδή των περιστατικών στην Αττική.

Επίσης, οι περισσότερες βλάβες των ασθενοφόρων οχημάτων του Τομέα αποκαθίστανται σε συνδυασμό με τις διακομιδές προς την Αττική και χωρίς την απαίτηση, εκτέλεσης επιπλέον χιλιομέτρων (μειωμένος χρόνος αποκατάστασης, μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, ελαχιστοποίηση του ανενεργού χρόνου και αμεσότερη επαναλειτουργία οχημάτων).

Συνεπώς με κριτήριο απλά και μόνο την αμεσότητα της διακομιδής, την ασφάλεια στην εκτέλεση της για τον ασθενή αλλά και για το προσωπικό, των εναλλακτικών επιλογών εξυπηρέτησης του περιστατικού από νοσοκομεία και ειδικές μονάδες (ΜΕΘ Ενηλίκων και Παίδων, ΜΑΦ κλπ),

Θεωρούμε ότι η παραμονή του ΕΚΑΒ Κορίνθου στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ, το οποίο αποτελεί και αίτημα του συνόλου των εργαζομένων του Τομέα, εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό την καλύτερη επιχειρησιακή λειτουργία του Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                         Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

 

Μαθιόπουλος Γεώργιος

Κιτσόπουλος Αλέξιος

 Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.