Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, Δημοσίευση:07-05-2018

Αθήνα 07/05/2018

Αρ. πρωτ.: 122

 

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

            Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            ΤΜΗΜΑ Α΄

 

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις πρόσληψης διασωστών/πληρωμάτων ασθενοφόρου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

 

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ μετά από συναντήσεις τόσο με τις διοικήσεις του ΕΚΑΒ όσο και με τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας πρότεινε την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για την ρύθμιση των προϋποθέσεων πρόσληψης μετά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Έχοντας υπόψη:

1. Το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 62 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» της ομάδας Υγείας του Τομέα «Υγείας Αισθητικής − Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 70Α/22.3.20007)

2. Την Αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276 Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου» (ΦΕΚ 1486Β/16.7.2015)

3. Την Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 34218 Τροποποίηση της αριθμ. Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου (ΦΕΚ Β΄ 1486)» (ΦΕΚ 1729Β/19.5.2017)

Θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο για λόγους διασφάλισης εξειδικευμένης παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας στους πολίτες, στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και λοιπών φορέων ως προϋπόθεση και προσόν για την πλήρωση των θέσεων να είναι η κατοχή βεβαίωσης άσκησης Επαγγέλματος στην ειδικότητα «Διασώστης− Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

Παρακαλούμε επίσης, όπως μεριμνήσετε να ενημερωθούν όλοι οι φορείς.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας

 

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.