Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ , Δημοσίευση:07-05-2018

Αθήνα  07/05/2018

Αρ. πρωτ.: 133

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

Παρατηρήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές ασθενοφόρων αυτοκινήτων διαγωνισμού περιφερειών

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του διαγωνισμού για την προμήθεια τυποποιημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων προνοσοκομειακής φροντίδας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και Νοτίου Αιγαίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ., σας γνωστοποιήσαμε τις παρατηρήσεις/προτάσεις του σωματείου για την βελτίωση της δυνατότητας βασικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και διακομιδής του πάσχοντος καθώς και των συνθηκών εργασίας των διασωστών.

 

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Να περιέχεται στον  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:

  • Συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων.
  • Τα monitor των κινητών μονάδων (ΚΙΜ)  να φέρουν βαθμίδα CO2 (καπνογραφία).
  • Παλμικό Οξύμετρο με τον ανάλογο εξοπλισμό (ακροδέκτης)  για ανήλικους ασθενείς.
  • Εξοπλισμός Αυτόματου  Απινιδωτή για ανήλικους (pads).
  • Συσκευή εξαγωγής ξένου σώματος (life vac)
  • Σετ συσκευών ακινητοποίησης άκρων (νάρθηκες κενού) οι οποίοι να καλύπτουν α) ολόκληρα τα άνω και κάτω άκρα β) και να χωρίζουν σε δυο κομμάτια στα άνω  και δύο στα κάτω άκρα.

 

Η Ειδική Βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών του ασθενοφόρου να είναι εξοπλισμένη με ξεχωριστό ιατρό τεχνολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό από αυτόν του οχήματος, μικρού όγκου και βάρους ( για την εύκολη μεταφορά της στο σημείο ανάγκης μακριά από το όχημα) βάσει  προτύπων EMS.

 

Εξοπλισμός διακομιδής Ασθενούς

Να περιέχεται στον Εξοπλισμό διακομιδής Ασθενούς

  • Σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία για ανήλικους με όλο το σετ.
  • Χταπόδι για τη σανίδα ακινητοποίησης ενηλίκων αντί ιμάντες.
  • Σετ κεφαλής το παλιό το πλαστικό που έχει και ρυθμίσεις μεγέθους.

 

Φορείο ασθενούς. Ηλεκτρική φόρτωση φορείου επί του ασθενοφόρου ή άλλου σύγχρονου τρόπου  που δεν απαιτεί την άσκηση δύναμης από τον χρήστη για να ξεπεραστεί η γωνία φόρτωσης.

 

Αν γίνεται τοποθέτηση εξοπλισμού στο εσωτερικό της βάσης του φορείου (σανίδα ακινητοποίησης, scoop) να είναι εύκολης αποδέσμευσης και ανεπηρέαστος από ρύπους που μπορεί να πέσουν από το τροχήλατο φορείο κατά την διακομιδή.

 

Κάθισμα διακομιδής ασθενούς. Η καρέκλα μεταφοράς ασθενών να είναι ηλεκτρική (κάθισμα διακομιδής ασθενούς). 

 

Εξοπλισμός και λειτουργικότητα θαλάμου ασθενούς

Στα ερμάρια (Ντουλάπια) να τοποθετείται αντιολισθητικό υλικό καθώς και να υπάρχουν μεταβαλόμενου μήκους και πλάτους χωρίσματα.

 

Στην καμπίνα ασθενούς να υπάρχουν τρεις μόνιμες θήκες σε εργονομική θέση για την τοποθέτηση συνηθισμένων συσκευασιών γαντιών νιτριλίου 100 τεμαχίων M, L, XL καθώς και βάσης τριών θέσεων για την τοποθέτηση μικρών πλαστικών συσκευασιών υγρών σκευασμάτων πρώτων βοηθειών όπως betadine, οξυζενέ κα άμεσης αποδέσμευσης.

 

Να προβλέπεται χώρος αποθήκευσης ακάθαρτου ιματισμού  ικανοποιητικής χωρητικότητας ο οποίος να μπορεί να πλυθεί με κοινό λάστιχο βρύσης και να υπάρχει η δυνατότητα αποστράγγισης. Να υπάρχει πρόσβαση από την εξωτερική πλευρά του οχήματος με ειδική θύρα χωρίς να υπάρχει σύνδεση του με το εσωτερικό της καμπίνας ασθενούς.

 

Σταθερή παροχή Οξυγόνου. Η φόρτωση, η ασφάλιση και η σύνδεση των φιαλών οξυγόνου 10 λίτρων στο κύκλωμα οξυγόνου  να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του οχήματος από ανάλογη θύρα για την διευκόλυνση του προσωπικού.

 

Το όχημα να εφοδιάζεται με ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας (π.χ. ταινίες κατεύθυνσης, φορητούς φωτισμούς, κατεύθυνσης ή αποφυγής εμποδίων κ.α) για την ασφάλεια του προσωπικού του ασθενούς και του οχήματος κατά την προσφορά πρώτων βοηθειών επί του οδοστρώματος ή την παραλαβή του πάσχοντος ιδιαίτερα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

 

Διασκευή - Λειτουργικότητα

Ζώνες ασφαλείας. Όλες οι ζώνες ασφαλείας για την μεταφορά του ασθενούς επί όλου του εξοπλισμού να είναι με κλιπς  μεταλλικά αεροπορικού τύπου.

 

Σύστημα Επικοινωνιών. Το όχημα εκτός της σταθερής συσκευής τεχνολογίας TETRA  θα πρέπει να εξοπλίζεται και με δύο φορητές συσκευές ανάλογου τύπου για την  άμεση επικοινωνία του προσωπικού με το ασυρματικό κέντρο από το σημείο του συμβάντος που πιθανόν να βρίσκεται μακριά από το όχημα καθώς και για την ασφάλεια του.

 

Σύστημα Πλοήγησης GPS. Να υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα GPS. Η οθόνη να έχει καλή ευκρίνεια και να είναι μεγάλου μεγέθους.

 

Μηχανισμός κλειδώματος θυρών. Στα  οχήματα  θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος από έξω με το τηλεχειριστήριο του αυτόματου κλειδώματος (ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία) και ανεξάρτητα αν οι  πόρτες της καμπίνας ασθενούς είναι ανοιχτές σε σχέση με την καμπίνα οδηγού συνοδηγού.

 

Ηχητική προειδοποίηση κατά την διάρκεια της οπισθοπορείας. Εκτός της κάμερας οπισθοπορείας να υπάρχουν και αισθητήρες για ηχητική προειδοποίηση κατά την διάρκεια της οπισθοπορείας ανάλογη της απόστασης από το εμπόδιο.

 

Παρακαλούμε όπως συμπεριληφθούν στις προκηρύξεις για την προμήθεια τυποποιημένων ασθενοφόρων αυτοκινήτων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γ. Γραμματέας

 

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.