Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΣ ΕΚΑΒ), Δημοσίευση:18-12-2018

Αθήνα 17-12-2018

Αρ. Πρωτ.: 318

 

ΠΡΟΣ : Πρόεδρο Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΕΚΑΒ κο Λαζαράκη Κωνσταντίνο

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων

 

Παρακαλούμε  όπως μας χορηγήσετε αντίγραφο της απόφασης ΥΣ στις 5/12/2018 «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η,4/5.12.2018 θέμα 29 Ενίσχυση ΕΚΑΒ με θέσεις ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων» καθώς και το σύνολο των Μετατάξεων της 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διότι έχουμε έννομο συμφέρον να λάβουμε ενημέρωση λόγω της ιδιότητας μας ως συνδικαλιστικού σωματείου που μεταξύ των κύριων σκοπών του είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας των πολιτών και ως εκπροσωπούντες  μέλη μας που θεωρούν ότι αδικούνται από την απόφαση αυτή.

Επειδή η εν λόγω απόφαση αποδυναμώνει καίριους τομείς του ΕΚΑΒ και κυρίως από προσωπικό αναγκαίο για την λειτουργία του και έτσι πλήττεται η δυνατότητα και το δικαίωμα των πολιτών  να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας και τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η υγεία τους, έχουμε λάβει απόφαση να προχωρήσουμε σε δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης αυτής και να ζητήσουμε την ακύρωση και την αναστολή της.

Κατόπιν τούτου και λόγω του προφανούς εννόμου συμφέροντος που έχουμε ως νομικό πρόσωπο για την άσκηση των παραπάνω δικαστικών ενεργειών  και του κατεπείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος παρακαλούμε να μας χορηγήσετε άμεσα αντίγραφο των ανωτέρω αποφάσεων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

                                

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος ΑλέξιοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.