Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ», Δημοσίευση:06-03-2019

Αθήνα 06/03/2019

Αρ. πρωτ.: 080

 

 

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Υγείας κο Ανδρέα Ξανθό

            Αν. Υπουργό Υγείας κο Παύλο Πολάκη

            Πολιτικά κόμματα (πλην ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ)

            Βουλευτές

 

 

ΘΕΜΑ: Τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Κανονισμός Μετακινήσεων/Μεταθέσεων Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ»

 

Κύριοι,

Στην σημερινή συζήτηση και ψήφιση του Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία  (Αρ.: 2001/156 4.3.2019) με την οποία ρυθμίζονται οι Μετακινήσεις/Μεταθέσεις των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Στα κριτήρια των Μεταθέσεων μοριοδοτούνται μόνο τα οικογενειακά κριτήρια  και ο χρόνος υπηρεσίας και δεν αναφέρονται τα υπόλοιπα κριτήρια τα οποία ορίζονται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (ν.  3528/2007 Άρθρο 67), όπως είναι τα κριτήρια της  συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας.

Δεν έχει προβλεφθεί επίσης, όπως πάντα ορίζεται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, η προσθήκη και άλλων, μέχρι τριών το πολύ, κριτηρίων και ο καθορισμός των συντελεστών αυτών, λόγω των συνθήκων λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες μιας υπηρεσίας όπως είναι το ΕΚΑΒ. Θα μπορούσε να προβλεφθεί η υπηρεσία στα ασθενοφόρα (επείγοντα) πράγμα το οποίο θα ήταν προς την σωστή κατεύθυνση.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ έχουν καταθέσει επανειλημμένα αιτιολογημένη πρόταση για την έκδοση Κανονισμού Μεταθέσεων, μετά από εκτεταμένη συζήτηση, αφού προηγουμένως έλαβε υπόψιν και μελέτησε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας μας, την γνώμη και τις απόψεις των εργαζομένων μας μέσα από δημόσια διαβούλευση και μετά από επεξεργασία από τον νομικό μας σύμβουλο, χωρίς αυτή να ληφθεί υπόψη.

Σας καλούμε να αποσύρεται την τροπολογία και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να προστεθούν και τα άλλα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.


 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας

                                

Μαθιόπουλος Γεώργιος     Κιτσόπουλος Αλέξιος
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.