Ανακοινώσεις Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 29/6/2020, Δημοσίευση:29-06-2020

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ.

 

Όπως γνωρίζετε, με το άρθρο 3 του ν. 4683/10.4.2020 (ΦΕΚ Α΄83) χορηγήθηκε στις αναφερόμενες σ’ αυτό κατηγορίες υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, ενώ το ύψος και ο τρόπος αυτής και οι λοιπές λεπτομέρειες για την καταβολή της προβλέπεται ότι ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση, για την έκδοση της οποίας εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η ως άνω πρόβλεψη δεν έχει υλοποιηθεί, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε καν  η εφαρμοστική ΚΥΑ.

Η παρέλκυση του ζητήματός αυτού από την πλευρά της κυβέρνησης και η καθυστέρηση καταβολής της ειδικής αποζημίωσης στους δικαιούμενους συναδέλφους, που αφορά στην ευπρόσωπη υπηρεσιακή εικόνα του ΕΚΑΒ, αλλά και την τήρηση στοιχειώδους μέτρου υγιεινής των υπαλλήλων, είναι αδικαιολόγητη και απαράδεκτη.

Εν όψει μάλιστα α) των συνθηκών υπό τις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε, υπό καθεστώς πανδημίας και υπό την απειλή υποτροπής και νέας έξαρσης αυτής και β) ότι στον αγώνα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης το προσωπικό του ΕΚΑΒ βρίσκεται εξ αρχής στην πρώτη γραμμή του πυρός και ενεργεί με αυτοθυσία και αυταπάρνηση υπερβάλλοντας τις δυνάμεις του και με διακινδύνευση της υγείας και της ζωής του, η παρατηρούμενη ολιγωρία της Πολιτείας στο συγκεκριμένο ζήτημα, που κατατάσσεται στα επίπεδα του στοιχειώδους και αυτονοήτου, είναι εξοργιστική και εκλαμβάνεται ως προσβολή της προσωπικότητάς μας, υποτίμηση και απαξίωση της προσφοράς μας.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 24/6/2020 το σωματείο μας αποφάσισε να προβεί σε κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τον Υπουργό Υγείας να ικανοποιήσει άμεσα το δίκαιο αίτημά μας συμμορφούμενος με τον νόμο, σας δηλώνουμε δε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε επίσχεση εργασίας μέχρι την καταβολή της νόμιμης ως άνω αποζημίωσης σε όλους τους δικαιούμενους συναδέλφους.

Αθήνα, 29/6/2020

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Στυλιανός Β. ΜέτοςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.