Ανακοινώσεις Επιστροφή

Απεργία/Αποχή από την Αξιολόγηση., Δημοσίευση:14-09-2021

Αθήνα 14/09/2021

Αρ. πρωτ. 065

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ συνεχίζει την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ κατά της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το έτος 2020.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ όλων των υπαλλήλων, που καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ σε όλα τα Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Υγείας, όσο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την περιγραφόμενη στα άρ.14 επ. του ν.4369/2016 διαδικασία, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν τροποποιημένες από τα άρθρα 36 ν.4489/2017, 9 ν.4533/2018 και 43 ν.4590/2019.

Σημειώνεται ότι, η ως άνω ΑΠΟΧΗ των υπαλλήλων που εκπροσωπούνται από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΟΕΔΗΝ από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔΕφΑθ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή ΑΠΕΡΓΙΑΣ. Δηλαδή παρέχεται με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την Αξιολόγηση κατηγοριοποιούνται οι υπάλληλοι και καθίσταται το σοβαρότερο εργαλείο εφαρμογής δυσμενών υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών, εγκαθιδρύοντας μάλιστα κανόνες κοινωνικού αυτοματισμού.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μπορούμε να δώσουμε για μία ακόμη φορά μαζικά και δυναμικά την απάντησή μας. Θα είμαστε και εφέτος νικητές.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

 

Γεώργιος Μαθιόπουλος

Αναστάσιος Γιάνναρης

 Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.