Ανακοινώσεις Επιστροφή

Εξώδικο για τις βλάβες των Ασθενοφόρων, Δημοσίευση:07-06-2022

 

 

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

Διαμαρτυρία και πρόσκληση

Του συνδικαλιστικού σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ», που εδρεύει στην Αθήνα, τ. οδού Υγείας, Παπάγου και εκπροσωπείται νόμιμα

Κατά

1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Aiglon Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αυτοκινήτων», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, Λ. Κηφισίας 240-242 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2)Του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΕΚΑΒ», που εδρεύει στην Αθήνα, τ. οδού Υγείας, Παπάγου και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη α) προς τον κ. Υπουργό Υγείαςβ) προς το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»Ι.Σ.Ν.»), που εδρεύει στην Αθήνα, Β. Σοφίας 86Α και εκπροσωπείται νόμιμα γ) προς την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝ – ΕΝΩΣΙΣ», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σκουζέ 12 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Όπως γνωρίζετε, με την πρώτη εξ υμών ο φορέας μας (ΕΚΑΒ) έχει καταρτίσει σύμβαση συνεργασίας, με την οποίαν έχετε αναλάβει αποκλειστικά τηνσυντήρηση, επισκευή βλαβών, αντικατάσταση ανταλλακτικών κλπ. των πετρελαιοκίνητων ασθενοφόρων τύπου “Peugeot”, των οποίων είσθε και προμηθεύτρια.

 Δυστυχώς όμως την εν λόγω συμβατική σας υποχρέωση δεν τηρείτε προσηκόντως ούτε με την απαιτούμενηαπό την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη συνέπεια.

Όσα  ασθενοφόρα σας παραδίδονται προς επισκευή, ακόμη και για συνήθεις και ασήμαντες βλάβες (όπως του δοχείου adblue ή του μηχανισμού του ηλεκτρικού φορείου), κατά κανόνα και στις πλείστες των περιπτώσεωνπαραμένουν από 3(τρεις) έως και έξη(6) μήνες (!!!) εκτός λειτουργίας στα συνεργεία σας μέχρι την αποκατάσταση αυτών. Για τις πρωτοφανείς και μη αποδεκτές αυτές καθυστερήσεις, όπως πληροφορούμαστε από τους συναδέλφους μας αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Κινήσεως, μεταξύ άλλων επικαλείσθε έλλειψη ανταλλακτικών και μακρά αναμονή για την αποστολή τους από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Τούτο δεν μπορεί να εκληφθεί ως εύλογη αιτία των καθυστερήσεων, αλλά αντιθέτως αποδεικνύει την υπαίτια εκ βαρείας αμελείας των προστηθέντων αρμοδίων διευθυντικών στελεχών, υπαλλήλων, συνεργατών σας κλπ.κατάφωρη παραβίαση των συμβατικών όρων και αθέτηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων, για την οποίαν φέρετε ακεραία την ευθύνη.

Και τούτο διότι έχοντας αναλάβει τις επισκευές ενός τόσον μεγάλου αριθμού οχημάτων και λαμβανομένου υπόψιν του κύρους και του μεγέθους σας ωφείλατε κατά τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να έχετε ανά πάσαν στιγμή διαθέσιμα όλα τα ανταλλακτικά σε στοκ και οι μεν επισκευές ρουτίνας να εκτελούνται εντόςμιάς ή δύο ημερών, οι δε σοβαρώτερες εντός ευλόγου χρόνου.

Πολλώ μάλλον, εφόσον γνωρίζετε ότι πρόκειται περί δημόσιων οχημάτων επείγουσας ανάγκης που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Αποτέλεσμα της ολιγωρίας και αντισυμβατικής σας συμπεριφοράς είναι ότι σήμερα το 40% (!!!) των εν λόγω οχημάτων μας, που είναι ενταγμένα στην δύναμη της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών,ευρίσκονται εκτός λειτουργίας και αντιστοίχως ισάριθμοι τομείς του Λεκανοπεδίου Αττικής  παραμένουν επί μακρόν χρόνον ακάλυπτοικαι στερούμενοι από τις υπηρεσίες ασθενοφόρου, έτσι ώστε να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ζωή και η υγεία  συμπολιτών μας.

Εξ άλλου και ρητώς έχετε αναλάβει την υποχρέωση της ανά πάσαν στιγμήν επάρκειας των διαθεσίμων ανταλλακτικών, ώστε να μη καθυστερούν οι επισκευές και η συντήρηση λόγω ελλείψεως αυτών (Άρθρο 3 παρ.3.1 της από 17.10.2019 σύμβασης: « Η ανάδοχος εγγυάται ότι θα εξασφαλίζει επάρκειαόλων των ανταλλακτικών των ασθενοφόρων οχημάτων και ως προς τον χρόνο παράδοσης αυτών ότι θα τηρούνται απαράβατα από την ίδια και τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές όλα τα περιλαμβανόμενα στην Τεχνική Προσφορά της , ώστε να μην καθυστερεί η επισκευή και συντήρηση των ασθενοφόρων λόγω ελλείψεως ανταλλακτικών»).

Διαμαρτυρόμενοι για την ως άνω αντισυμβατική συμπεριφορά σας, εξόχως επικίνδυνη και επιζήμια για το κοινωνικό σύνολο και τους συμπολίτες μας, που χρήζουν των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης από τον φορέα μας.

Σας καλούμε να προβείτε σε άμεση επίλυση του υφισταμένου προβλήματος και να φροντίσετε ώστε αναπάσαν στιγμή να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά καθώς και το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την άμεση, έγκαιρηκαι κατά προτεραιότηταεπισκευή και παράδοση των οχημάτων επείγουσας ανάγκης, των οποίων έχετε αποκλειστικά αναλάβει την συντήρηση και επισκευή.

Καλούμε τον Πρόεδρο και το ΔΣ του ΕΚΑΒ εφαρμόζοντας τους όρους της προαναφερόμενης από 17.10.2019 σύμβασης, να προβούν στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες κατά της αντισυμβαλλόμενης ως άνω εταιρείας στα πλαίσια του καθήκοντός τους για την διασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων και συμφερόντων, του κύρους και της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας μας, αλλά  και για την προστασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των συμπολιτών μας.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει προς αυτούς που η παρούσα απευθύνεται αντιγράφοντας το κείμενο στην έκθεσή του.

Αθήνα, 2.6.2022

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Στυλιανός Β. Μέτος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Σόλωνος 77 Αθήνα, ΤΚ 10679

ΑΜ 8451 ΔΣΑ  τηλ. 210 3600246, 212 102 0103

6973.66.22.77  stylianosmetos@gmail.com

 Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.