Ανακοινώσεις Επιστροφή

Ενημέρωση Προβλημάτων - Παράθεση Αιτημάτων Προς Υπουργό Υγείας 19 Μαρτίου 2024, Δημοσίευση:22-03-2024

Αθήνα 19/03/2024

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας κ. ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Κ.Α.Β.

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας παραθέτουμε αναλυτικά τα θεσμικά - οικονομικά προβλήματα και αιτήματα που έχουμεμαζί με τις προτάσεις μας, προκειμένου να δοθούν λύσεις, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο που επιτελούμε και η υπηρεσία μας να αποκτήσει το επίπεδο και την ποιότητα προσφοράς που η ελληνική κοινωνία χρειάζεται.

Το Ε.Κ.Α.Β. αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της Πρωτοβάθμιας Υγείας και σκοπός του είναι ο συντονισμός της παροχής σε έκτακτες περιπτώσεις ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στους πολίτες και η διακομιδή των πολιτών αυτών σε Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Η πρόσβαση του κάθε πολίτη στην υγεία και υγειονομική περίθαλψη είναι υποχρέωση της πολιτείας, μιας και αποτελούν κοινωνικά αγαθά υψίστης σημασίας.

Ο Οργανισμός του Ε.Κ.Α.Β. είναι ήδη απαρχαιωμένος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Φορέα μας. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας νέου Οργανισμούτου Ε.Κ.Α.Β. ώστε ο φορέας να μπορεί να αναπτυχθεί Πανελλαδικά περαιτέρω και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.

Αναμένουμε έκδοση νέας προκήρυξης με 800 Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου εντός του 2024, όπως έχει δεσμευτεί ο κ. Πρωθυπουργός, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη του Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ζητάμε την ενίσχυση με πιστοποιημένους μόνιμους Διασώστες, τόσο για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το Ε.Κ.Α.Β. αλλά και για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη της χώρας μας, την αντικατάσταση των αριθμητικών απωλειών του Ε.Κ.Α.Β. (συνταξιοδοτήσεις, θάνατοι), την μείωση του συνεχώς αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας εργαζομένων.

Κανένας Τομέας του Ε.Κ.Α.Β. να μην στελεχώνεται κάτω από το όριο ασφαλείας των έντεκα (11)Διασωστών. Σας ενημερώνουμε ότι στο Ε.Κ.Α.Β. υπηρετούν περίπου 4.300 Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου, από τους οποίους μόνιμο προσωπικό είναι οι 3.600 και επικουρικό οι 700. Επίσης το Ε.Κ.Α.Β. Πανελλαδικά είναι ανεπτυγμένο σε περισσότερους από 120 τομείς και βάση του υπηρετούντος προσωπικού οι ανάγκες είναι ακόμη τεράστιες. Το Ε.Κ.Α.Β. ετησίως σε όλη την χώρα εκτελεί περισσότερες από 550.000 διακομιδές ασθενών και πλέον του ρόλου του στην αντιμετώπιση και διακομιδή των επειγόντων περιστατικών, καλύπτει και τις ελλείψεις σε ιατρικές ειδικότητες στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα μέσω διακομιδών με ασθενοφόρα ή αεροδιακομιδών.

Είναι επιτακτική η ανάγκη της συνεχούς ροής προμήθειας σύγχρονων ασθενοφόρων. Θα πρέπει να τονίσουμε την αναγκαιότητα της άμεσης διενέργειας νέων διαγωνισμών που θα καλύψουν στο μέλλον τις ανάγκες που θα προκύπτουν, έτσι ώστε να μην βρεθούμε ξανά σε δυσμενή θέση λόγω έλλειψης σύγχρονων και αξιόμαχων οχημάτων. Ενημερωτικά κάθε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. ετησίως προσθέτει 80.000 – 120.000 χιλιόμετρα στο κοντέρ του (ανάλογα και τον τομέα του) και αυτό σημαίνει ότι ήδη σε μια πενταετία έχει καταπονηθεί πολύ σε δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

Ζητάμε να υλοποιηθεί η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής που είχε συσταθεί για τον χαρακτηρισμό επαγγελμάτων/ειδικοτήτων ως Ανθυγιεινά και επικίνδυνα, όπου και κατέτασσε τους Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου του Ε.Κ.Α.Β. στην ανώτερη κατηγόρια στον τομέα της υγείας, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (ανθυγιεινές και επικίνδυνες) που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκειά άσκησης των καθηκόντων τους. Καθώς οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Α.Β. είναι αποκλεισμένοι επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο. Ταυτόχρονα ο χρόνος που έχει διανυθεί στα εν λόγω Επαγγέλματα επιβάλλεται να θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος στα Β.Α.Ε, χωρίς προϋποθέσεις και επιβαρύνσεις. Η εργασία ενός Διασώστη – Πληρώματος Ασθενοφόρου είναι μια επιβαρυντική για τον ανθρώπινο οργανισμό κατάσταση η οποία πέρα από την ψυχική επιβάρυνση λόγω του αντικειμένου της εργασίας, δημιουργεί πολλά προβλήματα υγείας που αφορούν μυοσκελετικές κακώσεις, παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος και μεταβολικές διαταραχές λόγω του έντονου stress και του ωραρίου εργασίας. Επίσης υπάρχει σχεδόν καθημερινή επαφή με ασθενείς που πάσχουν από λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα και ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος. Διεκδικούμε επίσης την ένταξή των υπαλλήλων του Ε.Κ.Α.Β. στα Β.Α.Ε. και για το ότι εργάζονται σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης και είναι αδύνατον να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 62 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων είναι αναγκαία, τόσο ως προς την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους ασθενείς, όσο και ως προς την αναβάθμιση της Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) Ε.Κ.Α.Β. σε ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα. Δεν είναι δυνατό εν έτη 2024 να μην προσλαμβάνεται πιστοποιημένο προσωπικό στο Ε.Κ.Α.Β. που είναι ο μοναδικός φορέας επείγουσας προνοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα. Η  εκπαιδευτική αναβάθμιση της ειδικότητας θα εκτοξεύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει το Ε.Κ.Α.Β. και αυτό θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών.

Από το 2020 το Ε.Κ.Α.Β. (για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid -19), ενισχύθηκε πανελλαδικά με επικουρικό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αιτούμαστε την μετατροπή όλων αυτών των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καθώς οι συνάδελφοι καλύπτουν μόνιμες και πάγιες ανάγκες της Υπηρεσίας μας, έχοντας τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους υπαλλήλους. Πέρα από την πραγματική ανάγκη των υπηρεσιών τους είναι και μια αναγνώριση της πολύτιμης συμμετοχής τους στο ότι το Ε.Κ.Α.Β. αντιμετώπισε με επιτυχία τις αυξημένες απαιτήσεις της προνοσοκομειακής περίθαλψης Πανελλαδικά σε όλη την περίοδο της πρωτόγνωρης κατάστασης που βίωσε όχι μόνο η χώρα μας αλλά και όλος ο πλανήτης.

Άμεσες προσλήψεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Το συνεργείο επισκευής οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας εδώ και δεκαετίες συνέβαλε στο να σταθεί όρθιο το Ε.Κ.Α.Β.  από την αδυναμία αγοράς νέων ασθενοφόρων λόγω  διαγωνισμών που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Έως την δωρεά νέων ασθενοφόρων του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το 2018 στην Αττική επιχειρούσαν ασθενοφόρα που είχαν αγοραστεί αρχές του 2004 για την κάλυψη των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εργαζόμενοι στο συνεργείο οχημάτων κράτησαν σε καλή λειτουργία αυτά τα ασθενοφόρα που ήταν η ραχοκοκαλιά του στόλου του Ε.Κ.Α.Β. για πολλά χρόνια. Ακόμη και σήμερα χάρη στο συνεργείο της κεντρικής Υπηρεσίας αποκαθίστανται άμεσα βλάβες που σε εξωτερικά συνεργεία – αντιπροσωπείες χρειάζονται εβδομάδες και μήνες να επισκευαστούν τα ασθενοφόρα.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. χρειάζονται επιπλέον προσωπικό αν σκεφτεί κανείς ότι ένα μεγάλο μέρος των διοικητικών υπαλλήλων είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αν αυτές οι συμβάσεις δεν ανανεωθούν ή δεν μετατραπούν σε αορίστου χρόνου οι διοικητικές υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Β. θα καταρρεύσουν με ότι επακόλουθο θα φέρει αυτό στις προμήθειες, στις πληρωμές προσωπικού – προμηθευτών και στους διαγωνισμούς.

Ένταξη του Ε.Κ.Α.Β. σε ειδικό μισθολόγιο, νομοθέτηση για χορήγηση  δαπάνης ετοιμότητας στο προσωπικό που είναι 24ώρες το 24ωρο σε συνεχή ετοιμότητα για ότι και αν συμβεί εντός της Επικράτειας. Αύξηση του ποσού που χορηγείται για εργασία τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.

Θέσπιση κινήτρων για όσες θέσεις προσωπικού προκηρύσσονται σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά. Δυστυχώς μεγάλος αριθμός θέσεων που προκηρύσσονται για μόνιμο προσωπικό σε αυτές τις περιοχές δεν καλύπτονται  ,κυρίως λόγω αδυναμίας εύρεσης στέγης ή υψηλού κόστους διαβίωσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί πολυάριθμα περιστατικά άσκησης βίας, κατά πληρωμάτων ασθενοφόρου και ιατρών του Ε.Κ.Α.Β. που θέτουν σε κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ληφθούν άμεσα, μέτρα πρόληψης και καταστολής τέτοιων φαινομένων. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης που να διασφαλίζει όσο το δυνατό περισσότερο την ασφάλεια των Πληρωμάτων και των Ιατρών εν ώρα άσκησης των καθηκόντων τους.

 

 

 

 

                                                                       ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

 

 

 

 

Γεώργιος Μαθιόπουλος

Αναστάσιος ΓιάνναρηςΕίσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.