Φόρμα Υπολογισμού Μορίων Μετακίνησης εντός Διεύθυνσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα ώστε να υπολογίσετε τα μόρια σας.

Οικογενειακά Κριτήρια
Επιλέξτε την οικογενειακή σας κατάσταση από την παρακάτω λίστα

Συμπληρώστε παρακάτω τον αριθμό τέκνων με ειδικές ανάγκες. Τέκνο με ειδική ανάγκη (ισχύει αθροιστικά για κάθε περίπτωση τέκνου) επιπλέον της μοριοδότησης τέκνου.
Αριθμός τέκνων με ειδικές ανάγκες
Υπηρεσιακά Κριτήρια
Τα μόρια λειτουργούν αθροιστικά για το σύνολο των υπηρεσιακών κριτηρίων. Για τις αεροδιακομιδές απαιτείται Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής καταλληλότητας για πτήσεις
Εξάμηνα πραγματικής υπηρεσίας στο ΕΚΑΒ
(Συμπληρωμένος χρόνος / ημερολογιακός
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Εξάμηνα
Πραγματική εργασία στο ασθενοφόρο / μηχανές
(Συμπληρωμένο τετράμηνο / ημερολογιακό
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Τετράμηνα
Πραγματική εργασία σε Κ.Ι.Μ.
(Συμπληρωμένο εξάμηνο / ημερολογιακό
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Εξάμηνα
Πραγματική εργασία σε κέντρο επικοινωνιών ως Ασυρματιστής
(Συμπληρωμένο εξάμηνο / ημερολογιακό
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Εξάμηνα
Πραγματική εργασία σε κέντρο επικοινωνιών ως Τηλεφωνητής
(Συμπληρωμένο έτος / ημερολογιακό
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Έτη
Ενεργό Μέλος ΕΤΙΚ
(Συμπληρωμένο έτος / ημερολογιακό
την ημερομηνία συνεδρίασης Δ.Σ.)
Έτη
Αριθμός Βραβεύσεων
Άποψη Διευθυντού (με τεκμηρίωση)
Πλήθος ποινών έγγραφης επίπληξης (εν ισχύ)
Πλήθος προστίμων αποδοχών (εν ισχύ) Ημέρες
Έτη στέρησης δικαιώματος προαγωγής (εν ισχύ). Έτη
Λοιπές προβλεπόμενες ποινές (εν ισχύ)
Aξιολογούνται από το Δ.Σ.
Ηλικιακά Κριτήρια
Δεν λειτουργούν αθροιστικά. Λαμβάνεται υπόψη το ισχύον κατά την ημέρα συνεδρίασης του Δ.Σ.
Ηλικία
20-30 31-35
36-40 41-45
46-50 51-55
56-60 61-65
Μορφωτικά Κριτήρια
Ξένες Γλώσσες (για κωδικούς θέσεων Α, Ε, ΣΤ)
Δεν αθροίζονται, προσμετράται το τρέχον μεγαλύτερο ανά γλώσσα. Για κάθε επιπλέον γλώσσα αθροίζεται αναλόγως επιπέδου πιστοποίησης. Τα πτυχία αποδεικνύονται με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Με απόφαση της Δνσης δύναται να ισχύουν και για άλλες θέσεις εργασίας.
1η Ξένη Γλώσσα
1ο Πτυχίο (Βασικό)
2ο πτυχίο (Μεσαίο)
3ο πτυχίο (Προχωρημένο)
2η Ξένη Γλώσσα
1ο Πτυχίο (Βασικό)
2ο πτυχίο (Μεσαίο)
3ο πτυχίο (Προχωρημένο)
Σπουδές
Τίτλος Σπουδών
Απόφοιτος Λυκείου ΠΕΚΠΑ
Πτυχίο Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Πτυχίο ΑΤΕΙ
Πτυχίο ΑΕΙ 4ετούς φοίτησης Πτυχίο ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης
Πτυχίο ΑΕΙ 6ετούς φοίτησης Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Διδακτορικός τίτλος σπουδών Μεταδιδακτορικός τίτλος σπουδών
Πτυχίο ΙΕΚ
ΙΕΚ συναφή θεωρούνται όλες οι ειδικότητες του ΙΕΚ Νοσηλευτικής.
Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Συνέδρια, Εκπαίδευση, Εκπαιδευτές, Εισηγητές Συνεδρίων
Παρακολούθηση Εκπαιδευτικού
Σεμιναριακού Προγράμματος
Έως 2 ημερών
Aπό 3 Έως 7 ημέρες
Aπό 8 Έως 12 ημέρες
Εισήγηση σε συνέδριο
Σχετικό με επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα (συμπεριλαμβανομένου της διαχείρισης κρίσεων) εργασίες με κρίση από επιστημονική επιτροπή συνεδρίου
Εκπαιδευτής Σε Σεμινάρια
5 - 50 ώρες / έτος 50 - 150 ώρες / έτος
150 - 300 ώρες / έτος
Αριθμός Συνεδρίων - Ημερίδων (ανά συνέδριο / ημέριδα ανεξαρτήτως ημερών) που έχετε παρακολουθήσει
Προσωπικά Κριτήρια
Προσωπικά Κριτήρια Για τους κωδικούς θέσεων Β, Δ, Ε, Η
Οι περιπτώσεις δυσίατων ασθενειών προηγούνται των απλών αιτήσεων και εξετάζονται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. με προτεραιότητα.
               
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.