Αν και εφαρμόστηκε με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ (ΣΥΝ 16/16-5-13 ΘΕΜΑ 67:«ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β») και (ΣΥΝ 30/25-06-14 ΘΕΜΑ 81: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ MΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.Β. ») στην συνέχεια ανακλήθηκε (ΣΥΝ 35/13-12-2016 ΘΕΜΑ 1: «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ

Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.