Αποφάσεις ΕΚΑΒ« Επιστροφή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 2Κ/2020) Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας18.03.2020
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΣΥΝ 2/21-01-2020 (θέμα 77) απόφασης Δ.Σ. ΕΚΑΒ (Ορισμός τεχνικών συμβούλων στην επιτροπή για την τροποποίηση Οργανισμού του ΕΚΑΒ) 28.01.2020
Αναγκαιότητα τροποποίησης Οργανισμού ΕΚΑΒ (Ορισμός Επιτροπής)21.01.2020
Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την οργάνωση των εφημεριών στα Νοσοκομεία της Αττικής18.12.2019
Οριστικός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων, πλην ιατρών, στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ27.09.2019
Μετατάξεις υπαλλήλων του ΕΚΑΒ σε ανώτερη κατηγορία των κλάδων ΤΕ και ΠΕ24.09.2019
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ για τις 22/11/2019 16.09.2019
Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την προκήρυξη 5Κ/2018 (ΦΕΚ 16/15.05.2018, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)06.08.2019
Προσωρινός πίνακας υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων, πλην ιατρών, στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ22.07.2019
Μετατάξεις υπαλλήλων του ΕΚΑΒ σε ανώτερη κατηγορία των κλάδων ΤΕ και ΠΕ04.06.2019
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.