Προεδρικά Διατάγματα« Επιστροφή
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέση φορέων του δημόσιου τομέα"31.12.2003
Π.Δ. 338 Προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες09.10.2001
Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) 10.04.2001
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέση φορέων του δημόσιου τομέα05.03.2001
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας10.03.2000
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (άρθρο 5 Έγκριση των προκηρύξεων για πλήρωση θέσεων προσωπικού των νοσοκομείων,κέντρων υγείας και Ε.Κ.Α.Β. σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2716/1999 22.02.2000
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικών Προσώπων (ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οδηγών-Μεταφορέων Ασθενών) 30.06.1999
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης26.05.1999
Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης26.05.1999
Π.Δ. 95 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης26.05.1999
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.