Υπουργικές Αποφάσεις« Επιστροφή
Χορήγηση Κανονικών Αδειών01.10.2020
Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους - Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού25.09.2020
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης, στελέχωσης και λοιπές διατάξεις20.07.2020
Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-202116.07.2020
Ετήσια ειδική αποζημίωση για προμήθεια υπηρεσιακής στολής σε υπαλλήλους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)13.07.2020
Άρση Αναστολής Κανονικών Αδειών 28.05.2020
Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 1915.05.2020
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 1911.05.2020
Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης04.05.2020
Τροποποίηση της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του κεφ. Γ΄ της Α2/29542/5347/1991 υπουργικής απόφασης (Β΄ 707) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. κατά το ν. 1959/19391»16.04.2020
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Εντός Διεύθυνσης Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Μοριοδότηση Κριτηρίων Μετακινήσεων Υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
Υπολογισμός Μορίων Μετακίνησης Εντός Διεύθυνσης
Πρακτικά Διοικητικών Συμβουλίων
»Πρακτικά Έτους: 2014
περισσότερα»
Είσοδος Χρήστη
Username
Password
Newsletter
Καταχωρείστε το e-mail σας και μάθετε όλα τα Νέα του σωματείου μας.